logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Özel Yetenekli Çocuklar için Hafta Sonu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı

Katılım ücreti 4000 TL , Son kayıt tarihi 05/05/2024

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

05/05/2024   -     26/05 /2024  

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

16 saat

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

Türkiye’deki 5-12 yaş aralığındaki potansiyel yeteneğe sahip ve ülkemizde standardizasyonu yapılmış zeka testlerinden belirli bir puan (normal üstü zeka, üstün zeka, çok üstün zekalı)  almış çocuklar.

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

Subeler 10 kişi toplam 40 kişi

Subeler 15 kişi toplam 60

Eğitimin Verileceği Kurum

Bursa Teknik Üniversitesi

Programın Amacı

Türkiye’deki 5-12 yaş aralığındaki çocukların üstün yeteneklerini ve sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmak üzere yoğunlaştırılmış atölye programıdır. Üstün zekâ ve yetenek sahibi çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp, eğitim süresinin sonuna kadar aile, toplum ve eğitim alanlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklara bu özelliklerine uygun bir eğitim verilmesi, farklı bir bakış açısı kazandırılması, bu çocuklara zihinsel ve duygusal alanlarda destek verilmesi aynı zamanda sahip oldukları potansiyel ve performanslarını artırmaya yönelik çalışmaları amaç edinmektedir.

Programın Ders İçeriği

Yaratıcı Fikirler Atölyesi

Fen Bilimleri Aölyesi

Bilgisayar Bilimleri – Robotik &Kodlama Atölyesi

Sosyal Duygusal Öğrenme ve Karakter Gelişimi Atölyesi

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

·         Üstün Yetenekliler alanında en etkili bilimsel strateji, yöntem ve uygulamalarla kendisini gerçekleştirme fırsatı bulacak

·         Ülkemizde nadir bilinen ve uygulanan düşünsel becerileri hedefleyen teknikleri öğrenecek

·         Sosyal ve Duygusal gelişiminde önemli düzeyde farklılık olacak

·         Yalnız olmadığını, kendisi gibi hızlı öğrenen, ilgi alanları benzer arkadaşları olduğunu görecek

·         Bizzat rol alarak öğrenecek

·         Zeka seviyelerinden ve farklılıklarından dolayı dışlanmayacakları bir ortamda ders alacak

·         Bilime, teknolojiye, sanata olan merak duygusu artacak

·         Özgüveni gelişecek, liderlik yeteneği artacak

·         Takım çalışmasını öğrenecek

·         Onları anlayan ve ihtiyaçlarını bilen öğretmenleri olacak

·         Zeka ve yetenek alanları gelişecek

·         Problem çözme becerisi artacak

·         Hafta içi sıkılan öğrenci, hafta sonu nefes alacak

·         Eğlenerek öğrenecek

·         Tüketmeyi değil üretmeyi öğrenecek ve üretim süreci evde de devam edecek.

·         Başarı güdüsünü bilgisayar oyunlarında değil gerçek hayatta tadacak

·         Başarılı rol modelleri görecek ve kendine rol model alacak

·         Konsantrasyon ve motivasyonunda iyileşmeler olacak

Program Kitabı

 

-

Ön Koşul (Varsa)

 

Asis (Anadolu Sak Zeka Ölçeği) ya da Wisc-4 Zeka ölçeğinden normal üstü veya özel yetenek tanısı almış olmak. Bilsem öğrencilerinin direk geçiş hakkı vardır.

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

Code.org ile Kodlamaya Giriş

Scratch ile 2 Boyutlu Oyun Programlama

Kodu Game Lab ile 3 Boyutlu Oyun Programlama

Tinkercad ile 3 Boyutlu Çizim

  


 


 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1

☒   Evet

☐   Hayır


*1 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

1

100

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

 

 


                                                                           


 


DERS PLANI


 Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

 

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Saat Sayısı /Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi Nedir?

Toplam kaç ders saati?

Blok/Sınıf İsmi

Sınıf kaç kişilik?

212 21.04.2024

11.00-15.00

4 (4 Şube)

 

15

 

 

Beyin Fırtınası Tekniği

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlıların Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

 

 

Algoritma Mantığı

 

 

 

 

 

 

 

Empati

28.04.2024

11.00-15.00

4 (4 Şube)

 

15

 

 

 

Sinektik ve Anolojiler

 

 

 

 

 

 

 

Canlı çeşitleri ve biribirnden farklılıkları

 

 

 

 

 

 

 

Doc Robot ile robotlar sunumu, sahada robot olarak çalışma yaptırma

 

 

 

 

 

 

 

Duyguları tanımak ve aktarmak

05.05.2024

11.00-15.00

4 (4 Şube)

 

15

 

 

 

Özellik Listeleme

 

 

 

 

 

 

 

Hayvanların Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

 

 

Online Kodlama Uygulamalarına Giriş

 

 

 

 

 

 

 

Duyguların benzerlikleri ve farklılıkları

12.05.2024

11.00-15.00

4 (4 Şube)

 

15

 

 

 

Morfolojik Sentez

 

 

 

 

 

 

 

Omurgalı Hayvanlar ve biyolojisi

 

 

 

 

 

 

 

Oniline kodlama uygulamalarının arayüzlerini tanıma ve animasyon yapımına geçiş

 

 

 

 

 

 

 

Duygular değişir

 

Not: Atölye çalışmalarımızda öğrenciler yaş gruplarına göre sınıflandırılacak olup gün içerisinde toplam 4 farklı sınıf ortamında çalışmalara katılacaklardır.

*Zenginleştirilmiş Eğitim Programımız yaş gruplarına göre derinleştirilmiş veya sadeleştirilmiştir. Eğitim sırasında öğrencilerin hazır bulunuşluklarına uygun olacak şekilde planlanarak uygulanmaktadır. Zenginleştirilmiş programlar öğrencilerde eleştirel düşünme becerileri, yaratıcı problem çözme becerileri ve takım çalışması gibi işlevsel akıl yürütme becerilerini desteklemektedir. Atölyelerde aynı zamanda TABA Kritik Düşünme Stratejilerini kullanmaktadır.