logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Uygulamalı Temel Diksiyon Eğitimi

Katılım ücreti 2000 TL          

Son Kayıt tarihi 23 Ekim 2023'tür.


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

23.10.2023 -     25.11.2023  

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

35

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN, Ortak Dersler Bölümü

Programın Eğitmen(ler)i

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

 

Kendini daha iyi ifade etmek, doğru ve etkili konuşmak isteyen,  üslubun gücünün farkında olan her kesimden insan bu programın hedef kitlesidir.

 

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

10

60

Eğitimin Verileceği Yer

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi

Programın Amacı

Programın amacı kendi ifade hatalarını fark edip daha düzgün, anlaşılır ve etkili konuşabilmek için, dilin diksiyon kurallarıyla hitabet sanatının inceliklerinin öğrenilmesidir.

 

Programın Ders İçeriği

Güzel ve etkili konuşmak isteyen bireylere yönelik doğru konuşmanın bilişsel altyapısı, sesleri doğru çıkarmak için dil-çene-dudak, tonlama, vurgu çalışmaları ve uygulamalar

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

. Duygu ve düşünceleri her ortamda doğru bir şekilde ifade etmek

. Ses tonunu ve vurguyu ayarlayıp daha etkili bir şekilde konuşmak

. Kelimeleri doğru telaffuz etmek

. Akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmak

 

Program Kitabı

 

-

Ön Koşul (Varsa)

 

 

-

Ödev ve Projeler (Varsa)

 

 

Kurs sonunda öğrencilere uygulama sınavı yapılacaktır

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

Microsoft Teams

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

-

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

-Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1 *2

☒   Evet

☐   Hayır


*2 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

X (Uygulama)

%100

Final Sınavı

 

 


                                                                           


 


DERS PLANI


 Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

 

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Saat Sayısı /Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi Nedir?

Toplam kaç ders saati?

Blok/Sınıf İsmi

Sınıf kaç kişilik?

23.10.2023

18.00-21.00

3

Online

Online

Teams

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Diksiyon nedir? Diksiyon terimleri,

 

25.10.2023

18.00-21.00

3

MimarsinanE Blok

Min 60 kişilik

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Doğru nefes alma- Nefes teknikleri, Ses açma çalışmaları

Diksiyon-ses ilişkisi, Ses-nefes ilişkisi

30.10.2023

18.00-21.00

3

Online

Online

Teams

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Konuşma dili - yazı dili, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil midir?

01.11.2023

18.00-21.00

3

MimarsinanE Blok

Min 60 kişilik

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Artikülasyon ve Artikülasyon Egzersizleri

 

06.11.2023

18.00-21.00

3

Online

Online

Teams

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

 

Hece-kelime-cümle vurguları

08.11.2023

18.00-21.00

3

MimarsinanE Blok

Min 60 kişilik

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Ulama-Tonlama-Durak

 

13.11.2023

18.00-21.00

3

Online

Online

Teams

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Dudak çalışmaları, İşitilebilirlik çalışmaları, Çene çalışmaları, Dil geliştirme çalışmaları

15.11.2023

18.00-21.00

3

MimarsinanE/A Blok

Konferans Salonu

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Ses Tonu ve Ses Rengi, Rezonans ve Tını Çalışmaları

 

20.11.2023

18.00-21.00

3

Online

Online

Teams

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Sık yapılan telaffuz hataları

22.11.2023

18.00-21.00

3

MimarsinanE/A Blok

Konferans Salonu

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Topluluk karşısında konuşma

25.11.2023

 

16.00-21.00

5

MimarsinanE/A Blok

Konferans Salonu

 

Öğr. Gör. Dr. Nihal ÖZCAN

Süpervizyon