logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Anıt Ağaçların Rehabilitasyon ve Restorasyonu

Katılım ücreti 2000 TL          

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

23 /09/2023  01/10/2023

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

30

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Salih PARLAK

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı

Programın Eğitmen(ler)i

Doç. Dr. Salih PARLAK

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ERKEN

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

 

Belediye Park Bahçeler Teknik ve Hizmet Personeli

Orman İşletme Müdürlükleri Personeli

 

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

5

30

Eğitimin Verileceği Yer

Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Programın Amacı

Eğitim alan teknik ve hizmet personelinin anıt ağaçların bakımı ve restorasyonu ile yapılacak müdahaleler konusunda bilgilerinin artırılması, gerekli olduğu hallerde rehabilite yapabilecek donanıma sahip olmalarıdır. 

Programın Ders İçeriği

Anıt ağaç kavramı

Anıt ağaçları tehdit eden risk faktörleri

Ağaç fizyolojisi , anıt ağaç olarak en sık bulunan türler ve ahşap bilgisi

Kullanılan alet- ekipman ve kimyasallar ve özellikleri

Restore edilecek anıt ağaçlarda karar verme süreci ve müdahale şekilleri

Restorasyon işlemleri ve estetik

Rehabilitasyon kavramı ve kapsamı

Temel toprak bilgisi

Anıt ağaç sağlığı bakımından alınacak önlemler

Anıt ağacın sağlığı ve korunması için gerekli yapısal tedbirler (İstinat, destekleme, vb)

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

*Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki becerileri kazanacaklardır:

Toprak, su, bitki ilişkilerinde bitki fizyolojisi ve  büyüme ilişkileri.

*Anıt ağaçlarda var olan sorunlar ve alternatif çözüm yolları

*Anıt ağaçların tekniğine uygun restore ve rehabilitasyonunun sağlanması

*Anıt ağacı korumak için alınması gereken fiziki tedbirler ve takip

Program Kitabı

Bahçıvanlık  El Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-2011

Artus Basım

Diğer Yerli Ve Yabancı Kaynaklar

Ön Koşul (Varsa)

-

Ödev ve Projeler (Varsa)

-

 

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

-

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

-

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

Sunumların çıktıları



Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1 *2

☒   Evet

☐   Hayır


*1 En az 20 saat ders verilmesi gerekmektedir.


*2 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

60


                                                                           


 


DERS PLANI


Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmenleri

Konular

Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi

Sınıf İsmi

Sınıf Kaç kişilik?

23/09/2023

08:-12:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaç kavramı -Ağaç fizyolojisi ve büyüme

23/09/2023

13:00-17:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçlarda sürdürülebilir bakım önlemleri

24/09/2023

08:-12:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Toprak, bitki su ilişkileri -Toprak ve beslenme iyileştirmeleri

24/09/2023

13:00-17:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçların özellikleri ve kısıtlayıcı faktörler- Anıt ağaçların maruz kaldığı biyotik ve abiyotik riskler ve alınması gereken önlemler

30/09/2023

08:-12:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçlara müdahale ve sanitasyon

30/09/2023

13:00-16:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçların yapısal sorunları- Yaşam alanlarının iyileştirilmesi

01/10/2023

08:-12:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçlarda estetik kaplama ve kimyasal koruma önlemleri

01/10/2023

13:00-16:00

BTÜ toplantı salonu

80

Anıt ağaç eğitimi

Salih PARLAK Kamil ERKEN    

Anıt ağaçlarda stabilite ve müdahale- Anıt ağaçlarda yaş belirleme yöntemleri- Anıt ağaç tescil işlemleri