logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Amaç

Merkezimizin amaçları şunlardır:

 

 • Üniversitenin lisans ve lisansüstü akademik programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite öğrencisi ve personeli dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ihtiyaç duyulan alanlarda Eğitim Programları düzenlemek,
   
 • Hayat boyu eğitim ve öğretimi desteklemek,
   
 • Ülkemizdeki yaşam boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesine katkılar sağlamaktır.
   
 • Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
   
 • Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek,
   
 • Yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; bunları topluma aktarmak.