logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Misyon

Misyonumuz

Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

  • Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde kurslar, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenleyerek toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarındaki eğitim ihtiyaçlarına cevap veren,
  • Ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışarak piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştiren,
  • Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlayan,

bir eğitim,  uygulama ve araştırma merkezidir.