logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi


Katılım ücreti 1500 TL

Son kayıt tarihi 23/02/2024 

Önemli Not: Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olanlar ve bu bölümlerin son sınıfında öğrenim görenler başvurabilir. Bahsedilen bölümlerden mezun olanlar diploma, halen 4. sınıflarında öğrenim görenler öğrenci belgelerini diğer belgeler kısmından yüklemek zorundadır. Mezun veya öğrenci fark etmeksizin tüm başvuranların kimlik fotokopisini de yüklemesi gereklidir. Belgeleri başvuru sayfasındaki diğer belgeler kısmından sıkıştırılmış formatta veya tek belge ise sıkıştırmadan yükleyebilirsiniz.


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 /02 /2024   -     25 /02 /2024  

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

16

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gazanfer ANLI, İTBF, Psikoloji Bölümü

Programın Eğitmen(ler)i

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olanlar ve bu bölümlerin son sınıfında öğrenim görenler.

 

 

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

5

35

Eğitimin Verileceği Kurum

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesi

Programın Amacı

 

Kursiyerlere danışma sürecinde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin ilke ve teknikleri noktasında bilgi ve uygulama yetkinliği kazandırmaktır

Programın Ders İçeriği

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tarihçesi ve temel felsefesi, temel ilkeler, teknikler (kristal küre, istisnai durumlar, mucize soru, derecelendirme, başa çıkma soruları, kâbus soru, iltifat etme, ev etkinliği vd.), terapötik ilişki, danışma sürecinin yapılandırılması, olası dirençlere karşı çözümler, uygun mesajla sonlandırma (övgü, geçişi sağlama, görev), vaka analizi, süpervizyon

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin temel kavramlarını bilir

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tekniklerini uygular.

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiyi danışma sürecinde uygular.

 

Program Kitabı

 

1.      Çözüm Odaklı Terapi

2.      Okul Danışmanları İçin Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Ön Koşul (Varsa)

 

Üniversitelerin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerin son sınıfında öğrenim görüyor olmak.

 

Ödev ve Projeler (Varsa)

 

 

 

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

 

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

 

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

 


 


 


 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1

☒   Evet

☐   Hayır


*1 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

100

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

 

 


DERS PLANI


 Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

 

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Saat Sayısı /Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi Nedir?

Toplam kaç ders saati?

Blok/Sınıf İsmi

Sınıf kaç kişilik?

 2   24.02.2024

09.00-13.00

13.30-17.30

8

Z07

84

 

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tarihçesi ve temel felsefesi, temel ilkeler, teknikler (kristal küre, istisnai durumlar, mucize soru, derecelendirme, başa çıkma soruları, kâbus soru, iltifat etme, ev etkinliği vd.), terapötik ilişki,

25.02.2024

09.00-13.00

13.30-17.30

8

Z07

84

 

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

 

Danışma sürecinin yapılandırılması, olası dirençlere karşı çözümler, uygun mesajla sonlandırma (övgü, geçişi sağlama, görev), vaka analizi, süpervizyon 


DERSİN ÖĞRENCİYE OLAN KATKISI


 

Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler

0

1

2

1

Temel bilimleri ilgili alanda kullanabilme becerisi

 

 

x

2

Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme

x

 

 

3

İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme

 

x

 

4

Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme

x

 

 

5

Türkçe ve yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

 

x

 

6

Küresel ve toplumsal boyutlarda ilgili alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olma

 

x

 

7

Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve kendi kendine öğrenme yeteneğini kazanmış olma

 

x

 

8

Takım çalışması yapabilme

 

x

 

9

Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme

 

 

x

10

Değişken koşullara uyum sağlayabilme

 

 

x