logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi


Not: İlgili bölümlerden mezun veya son sınıf öğrencisi olduğunuzu gösterir belgeyi kayıt sırasında lütfen yükleyiniz.

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27/04/2024   -   28/04/2024  

Eğitim başlangıcı, SEM’e başvurunuzdan en az 20 gün sonraya planlanmalıdır

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

16

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gazanfer ANLI, İTBF, Psikoloji Bölümü

Programın Eğitmen(ler)i

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olanlar ve bu bölümlerin 3 ve 4. sınıfında öğrenim görenler.

 

 

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

10

50

Eğitimin Verileceği Kurum

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B BLOK

Programın Amacı

 

Kursiyerlere danışma sürecinde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin ilke ve teknikleri noktasında bilgi ve uygulama yetkinliği kazandırmaktır

Programın Ders İçeriği

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tarihçesi ve temel felsefesi, temel ilkeler, teknikler (kristal küre, istisnai durumlar, mucize soru, derecelendirme, başa çıkma soruları, iltifat etme, ev etkinliği vd.), terapötik ilişki, danışma sürecinin yapılandırılması, olası dirençlere karşı çözümler, uygun mesajla sonlandırma (övgü, geçişi sağlama, görev), vaka analizi, süpervizyon.

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin temel kavramlarını bilir

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tekniklerini içselleştirir.

. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiyi danışma sürecinde uygular.

 

Program Kitabı

 

1.      Çözüm Odaklı Terapi

2.      Okul Danışmanları İçin Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Ön Koşul (Varsa)

 

Üniversitelerin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerin son sınıfında öğrenim görüyor olmak.

 

Ödev ve Projeler (Varsa)

 

 

 

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

 

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

 

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

 


*Kod SEM yönetimi tarafından verilecektir.


 


 


 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1

☒   Evet

☐   Hayır


*1 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

100


                                                                           


 


DERS PLANI


 Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

 

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Saat Sayısı /Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi Nedir?

Toplam kaç ders saati?

Blok/Sınıf İsmi

Sınıf kaç kişilik?

 2   27.04.2024

09.00-13.00

13.30-17.30

8

B BLOKZ05

84

 

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin tarihçesi ve temel felsefesi, temel ilkeler, teknikler (kristal küre, istisnai durumlar, mucize soru, derecelendirme, başa çıkma soruları, iltifat etme, ev etkinliği vd.), terapötik ilişki,

28.04.2024

09.00-13.00

13.30-17.30

8

B BLOKZ05

84

 

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

 

Danışma sürecinin yapılandırılması, olası dirençlere karşı çözümler, uygun mesajla sonlandırma (övgü, geçişi sağlama, görev), vaka analizi, süpervizyon