logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Gemi Havuzlama Eğitimi-2024-1

Gemi Havuzlama Eğitimi

Katılım ücreti 1750 TL

Son kayıt tarihi 19/02/2024 

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 /02 /2024    -     25 /02 /2024  

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

21

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Denizcilik Fakültesi

Programın Eğitmen(ler)i

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

 

Tersanelerde gemi havuzlama faaliyetlerinde görevli tüm personel

 

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

15

50

Eğitimin Verileceği Kurum

Eğitimin online verilmesi planlanmaktadır.

Programın Amacı

Tersanelerde son dönemde yaşanan havuz kazaları da düşünüldüğünde, sektörde bu konuda çalışan havuzlamada görevli ve bu faaliyetleri yöneten tüm sektör temsilcilerinin havuzlama konusunda detaylı bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

Programın Ders İçeriği

Gemi Havuzlama faaliyetlerinde görevli personele; Havuz çeşitleri, havuzların gemiyi havuzlamadan önceki ve sonraki hazırlıkları, havuz dalma derinliğinin hesaplanması, iskemle alan hesabı, yaralı geminin havuzlanması, havuzlama resimlerinin incelenmesi, merkez ve yan iskemle dizilişi, tersanelerde gerçekleştirilen havuzlama toplantıları, havuzlama mühendisinin görevleri ve havuzlamada dikkat edilmesi gerekli emniyet tedbirleri hakkında detaylı bilgi vermek.

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

●       Havuzlamanın tanımı ve havuz çeşitlerini ve gemi havuzlama türlerini bilir.

●       Tersanelerdeki gemi havuzlama faaliyeti öncesi hazırlıkların detaylarını bilir.

●       Gemilerin özelliklerine göre havuzların dalma derinliğinin hesabını yapabilir.

●       Yaralı bir geminin nasıl havuzlanacağını bilir.

●       Gemi havuzlama planlarını/resimlerini okumayı bilir.

●       İskemle alanını hesaplayıp tersanede iskemle imalatını kontrol edebilir.

●       Havuzlama mühendisinin görevlerini bilir.

●       Havuzlama toplantılarına katılabilir.

●       Geminin havuza girişi ve havuzdan çıkışı esnasında dikkat edilecek hususları bilir.

●       Havuzlamadaki emniyet tedbirlerine hakim olur.

Program Kitabı

 

Gemi İnşa Mühendisliğine Giriş Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi (2023), DOBRUCALI Erinç, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789750288470, Ders Kitabı

Ön Koşul (Varsa)

 

 

Yoktur

Ödev ve Projeler (Varsa)

 

 

Yoktur

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

Eğitim Sırasında uzaktan eğitim programı kullanılacaktır. (Teams)

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

Yoktur

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

Kursiyerlerin programın ders kitabını temin etmesi beklenmektedir.

  

Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1

☒   Evet

☐   Hayır


*1 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

60


DERS PLANI


 Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

 

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Saat Sayısı /Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi Nedir?

Toplam kaç ders saati?

Blok/Sınıf İsmi

Sınıf kaç kişilik?

19.02.2024

19:00-22:00

 

 

 

Ders-1 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuz ve Havuzlamanın Tanımı, Havuz çeşitleri, Havuzun Dalışa Hazırlanması, Havuzlama planlarının incelenmesi

20.02.2024

19:00-22:00

 

 

 

Ders-2 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuzun Dalış Prensibi, Meyil, Trim ve düzeltmeleri, Havuzlama öncesinde gerekli şartlar, Havuzlanacak Geminin İskemle Alanının Hesaplanması

21.02.2024

19:00-22:00

 

 

 

Ders-3 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuzlanacak Geminin İskemle Alanının Hesaplanması,

22.02.2024

19:00-22:00

 

 

 

Ders-4 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuzlama Yöntemleri ve Havuzlama esnasındaki halat manevraları-Ara Sınav

23.02.2024

19:00-22:00

 

 

 

Ders-5 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Yaralı/Meyilli Durumdaki Geminin Havuzlanması,  Tersanelerde gerçekleştirilen Havuzlama Toplantıları ve içerikleri

24.02.2024

10:00-13:00

 

 

 

Ders-6 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuzlama Mühendisinin Görevleri,  Havuza Giriş ve Havuzdan Çıkış Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

25.02.2024

10:00-13:00

 

 

 

Ders-7 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Havuzlama Esnasında Gemilerde Ve Havuzda Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri-Final Sınavı