logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Endüstriyel Kaynakçı Eğitimi (Elektrik ark, MIG- MAG, TIG, Tozaltı Kaynak Yöntemleri)

Katılım ücreti 1500 TL          


Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

16 /10 /2023   -     28 /10 /2023   

Eğitim Süresi

(Toplam Saat)

26

Eğitim Programını Öneren Kişi (Unvan, İsim, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Denizcilik Fakültesi

Programın Eğitmen(ler)i

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Programın Dili

Türkçe

Programın Türü

Yabancı dil

Bilgisayar

Mesleki

Sertifikalı kişisel eğitim

Kurumsal eğitim

Diğer (.....)

Programın Hedef Kitlesi

 

Sanayi işletmelerinde kaynakçı istihdam eden tüm kamu ve özel sektör işletmeleri

Eğitim Programına Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı

Minimum

Maksimum

10

40

Eğitimin Verileceği Yer

Eğitimin online verilmesi planlanmaktadır.

Programın Amacı

Sanayide kaynakçı olarak çalışan tüm personele ve kaynakçı çalıştıran kamu ve özel sektör temsilcilerine; kaynak tekniklerinin temelini, kaynak yöntemlerinin çeşitlerini, otojen tekniği, Oksiasetilen tekniği, Elektrik ark, MIG-MAG-TIG-Tozaltı kaynağı gibi piyasada sıklıkla kullanılan kaynak yöntemlerinin temellerini, kaynakta kullanılan teçhizatı ve özelliklerini, standartlara göre kodlarını, dolgu malzemelerini, kaynak ağzı hazırlıklarını, kaynak sonrası çalışmaları, tahtibatlı/tahribatsız muayene yöntemlerinin temellerini vermektir.

 

Programın Ders İçeriği

Kaynakçılara; temel kaynak (Otojen tekniği, Oksiasetilen tekniği, Elektrik ark, MIG-MAG-TIG-Tozaltı vb kaynak yöntemleri) ve kesme yöntemleri, kaynak teknikleri, malzemelerin kaynaklanabilirliği, kullanılan kaynak makineleri, kaynak ağzı açma, kaynak malzemeleri hakkında temel bilgi vermek.

Programın Kazandıracağı  Bilgi ve Beceriler

Bu programı tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

●       Kaynak teknikleri hakkında temel bilgi

●       Piyasada kullanılan kaynak tekniklerini tanımak

●       Kaynak makineleri hakkında temel bilgi

●       Dolgu malzemeleri hakkında temel bilgi

●       Kaynak ağızları hakkında temel bilgi

●       Malzemelerin kaynaklanabilirliği

●       Tahribatlı/tahribatsız muayene yöntemleri hakkında temel bilgi

 

Program Kitabı

 

DVS Richtlinie IIW/EWF-1173 yönetmeliğine göre hazırlanmış Uluslararası Kaynak Mühendisliği Kursu Ders Notları

Ön Koşul (Varsa)

 

Yoktur.

Ödev ve Projeler (Varsa)

 

Yoktur.

Eğitim Sırasında Kullanılacak Olan Bilgisayar Yazılımları ve Bu Yazılımların İzin Gereklilikleri (Varsa)

 

 

Eğitim Sırasında uzaktan eğitim programı kullanılacaktır. (Teams)

 

 

Diğer Uygulamalar (Varsa)

 

Yoktur.

 

Eğitim Kapsamında Kursiyerlere Dağıtılacak Materyal (Varsa)

Talep olması halinde spesifik olarak istenen kaynak yöntemine ait ders notu extra ücretli olarak verilebilir. (Herbir kaynak yöntemi için 200 TL)


*Kod SEM yönetimi tarafından verilecektir.


 


 


 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge(ler)

Katılım Belgesi

☐   Evet

☐   Hayır

Sertifika*1 *2

☒   Evet

☐   Hayır


*1 En az 20 saat ders verilmesi gerekmektedir.


*2 Aşağıdaki planlamaya göre yapılacak sınav(lar) sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir


 


Başarı Değerlendirme Sistemi

Yöntem

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

60


                                                                           


 


DERS PLANI


Tarih

 

Dersin Başlangıç ve Bitiş Saatleri

Yüz yüze

Eğitim

Uzaktan

Eğitim

(Canlı ders)

Dersin Eğitmen(ler)i

Konular

Derslik / Laboratuvar

Online Program İsmi

Sınıf İsmi

Sınıf Kaç kişilik?

16.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-1 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Kaynak Tekniğine Genel Bakış

 

17.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-2 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Otojen Tekniği, gaz kaynağı

 

18.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-3 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

 

Oksiasetilen Tekniği ve özel yöntemler

19.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-4 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Koruyucu gaz kaynağına giriş

 

20.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-5 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG, WIG, Tungsten inert gaz, Argonark, Haliark kaynağı)

 

21.10.2023

10:00-12:00

 

 

Ders-6 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

MIG/MAG Kaynağı ve Özlü tellerle Kaynak-Bölüm1

 

22.10.2023

10:00-12:00

 

 

Ders-7 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

MIG/MAG Kaynağı ve Özlü tellerle Kaynak-Bölüm2

 

23.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-8 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Elektrik Ark kaynağı

 

24.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-9 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Tozaltı kaynağı

 

25.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-10 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

 

Çelik üretimi ve çeliklerin sınıflandırılması

26.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-11 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

Kaynaklı ağzı hazırlığı

27.10.2023

19:00-21:00

 

 

Ders-12 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

 

Kaynağa uygunluğun temelleri

28.10.2023

10:00-12:00

 

 

Ders-13 (Teams)

Doç.Dr.Erinç DOBRUCALI

 

Tahribatlı/tahribatsız muayene yöntemleri